Home | About us | Product | Downloads | FAQ | How to Order | Contact  
   
 
     Software      New Software  
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สาเหตุของภาวะมีบุตรยาก  
 

 

สาเหตุของภาวะมีบุตรยาก  
มีผู้ประมาณการไว้ว่า 1 ใน 6 ของคู่สมรสจะมีปัญหาเรื่องมีบุตรยาก จำนวนคู่สมรสที่มีบุตรยากในปัจจุบันมีมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากหลายสาเหตุเช่นการแต่งงานช้าลง สาเหตุของภาวะมีบุตรยากนั้นพบว่า

30-40% เกิดจากสาเหตุทางฝ่ายหญิง
30-40% เกิดจากสาเหตุทางฝ่ายชาย
ที่เหลือ 5-10% พบทั้งสองฝ่ายร่วมกัน
ดังนั้นการตรวจหาสาเหตุจึงควรทำทั้งสองฝ่าย

ภาวะมีบุตรยาก
ภาวะมีบุตรยาก หมายถึง ภาวะหรือโรคที่เกี่ยวกับระบบการสืบพันธุ์ของคู่สมรส ที่ทำให้สตรีไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ หลังจากอยู่กินฉันท์สามีภรรยาทั่วไปโดยไม่ได้คุมกำเนิด 1 ปี ขึ้นไป

ภาวะปกติ
ปกติการตั้งครรภ์ และมีบุตร ต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง กล่าวคือ ฝ่ายชายต้องสามารถผลิตอสุจิที่แข็งแรงสมบูรณ์ ฝ่ายหญิงต้องสร้างไข่ที่สมบรูณ์ ไข่ต้องถูกรับเข้าไปในท่อนำไข่ ท่อนำไข่ต้องไม่ตันที่จะทำให้เชื้ออสุจิวิ่งไปหาไข่ได้ เชื้ออสุจิสามารถเจาะเข้าไปในไข่เพื่อให้เกิดปฏิสนธิ และแบ่งตัวออกเป็นตัวอ่อน ตัวอ่อนที่เกิดขึ้นต้องสมบูรณ์ และสามารถเดินทางเข้าไปในโพรงมดลูกและฝังตัวที่เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเติบโตจนถึงเวลาคลอดซึ่งต้องอาศัยภาวะฮอร์โมนที่ปกติมดลูก,ปากมดลูกและช่องคลอดที่สมบูรณ์ การขาดปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว ย่อมทำให้ไม่สามารถมีบุตรได้คู่สามีภรรยาโดยทั่วไปที่ไม่ได้คุมกำเนิด สตรีจะตั้งครรภ์ประมาณร้อยละ 50 ภายใน 6 เดือน และประมาณร้อยละ 80 ภายใน 1 ปี

สาเหตุของภาวะมีบุตรยาก
บรรดาผู้มีบุตรยาก ที่พบสาเหตุร้อยละ 30 เกิดจาก ฝ่ายสตรีร้อยละ 30 จากฝ่ายชาย และร้อยละ 30 เกิดจากทั้งสองฝ่าย และอีกร้อยละ 10 ไม่สามารถหาสาเหตุที่ชัดเจน
สาเหตุของฝ่ายชายที่พบบ่อย ได้แก่ เชื้ออสุจิน้อยไม่แข็งแรง หรือไม่มีเชื้ออสุจิออกมาในอสุจิ ทำให้อสุจิไม่สามารถไปผสมกับไข่ได้ ที่พบบ้างเป็นส่วนน้อยในฝ่ายชายคือยีนส์ผิดปกติหรือโครโมโซมผิดปกติ
สาเหตุทางฝ่ายหญิงที่พบบ่อยได้แก่ ไข่ไม่ตก, ท่อนำไข่อุดตัน หรือมีพังผืดซึ่งมักเกิดจากการอักเสบในอุ้งเชิงกรานหรือโรคเยื่อบุโพรงมดลูกขึ้นผิดที่ (endometriosis) ซึ่งบางคราวทำให้มีอาการปวดท้องน้อย พังผืด และถุงนํ้า(cyst) ของรังไข่บางรายอาจมีการเจริญผิดปกติ ของ มดลูกหรือมีเนื้องอกมดลูกซึ่งทำให้มีการแท้งบ่อย ๆ

เมื่อไรควรจะไปพบแพทย์
โดยทั่วไปมักจะแนะนำว่า เมื่อคู่สามีภรรยาที่พยายามจะให้มีการตั้งครรภ์ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี แล้วไม่สำเร็จควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุ แต่ถ้าสตรีอายุมากกว่า 30 ปี หรือประวัติการอักเสบในอุ้งเชิงกราน ปวดประจำเดือน ประจำเดือนมาไม่สมํ่าเสมอ แท้งมากกว่า 2 ครั้งติดต่อกัน หรือฝ่ายชายทราบว่า ผลตรวจเชื่ออสุจิของตนผิดปกติก็ควรปรึกษาแพทย์เร็วกว่านั้น

สตรีจะมีไข่ตก และตั้งครรภ์ได้ง่ายที่สุดเมื่อไร
ถ้าให้นับวันแรกที่มีประจำเดือนเป็นวันที่ 1 ของรอบเดือนประมาณวันที่ 14 ของรอบเดือนของสตรีทั่วไป จะตกไข่หมายความว่ารังไข่สร้างไข่ขึ้นมาเติบโตเต็มที่แล้วหลุดออกมาจากถุงไข่ ไข่ที่หลุดออกมาจะมีความสามารถปฏิสนธิ และมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 24 ชั่วโมง สตรีบางคนอาจมีไข่ตกก่อนหรือหลังวันที่ 14 ของรอบเดือน บางคนไข่ก็ไม่ตก(แม้ไข่ไม่ตกสตรีก็มีประจำเดือนได้) การตกไข่ของสตรีคนเดียวกัน อาจคลาดเคลื่อนได้ในแต่ละเดือน ช่วงนี้เป็นช่วงที่สตรีจะตั้งครรภ์ง่าย เชื้ออสุจิจะมีอายุอยู่ได้ประมาณ 48 ชั่วโมง และจะเป็นการดีถ้ามีเชื้ออสุจิในท่อนำไข่มากพอในช่วงไข่ไม่ตก

ควรมีเพศสัมพันธ์ กันบ่อยแค่ไหน
จะให้ดีควรมีเพศสัมพันธ์กันวันเว้นวันในช่วงจะมีอาการตกไข่(วันที่ 10, 12, 14, 16, 18 ของรอบเดือน) ที่เป็นเช่นนั้นเพราะผู้หญิงไม่ใช่จะมีไข่ตกวันที่ 14 ของรอบเดือนเสมอไป อาจมีคลาดเคลื่อนได้บ้าง และถ้าเดือนนี้ไข่ตกวันที่ 14 เดือนต่อไปก็อาจตกวันอื่นได้การที่มีเพศสัมพันธ์วันเว้นวันเพื่อเป็นหลักประกันว่า จะมีอสุจิมากพอในท่อนำไข่ช่วงที่มีไข่ตก และไม่ควรใช้น้ำล้างช่องคลอด หรือสารหล่อลื่นใด ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว

อาการและสาเหตุไข่ไม่ตก
ไข่ไม่ตก เป็นสาเหตุที่พบมากอันดับหนึ่ง คู่กับสาเหตุของท่อนำไข่ผิดปกติในสตรีที่มีบุตรยาก ส่วนใหญ่จะมีอาการประจำเดือนมาช้าไป, เร็วไป หรือไม่สมํ่าเสมอหรือ ไม่มีประจำเดือนมาเลยนาน ๆ แต่สตรีที่ไม่มีไข่ตกบางรายก็มีประจำเดือนมาทุก ๆ 28 วัน 30 วัน หรือ 32 วัน ฯลฯ ที่สมํ่าเสมอก็ได้ สาเหตุที่ทราบได้แก่กลุ่มอาการถุงไข่เล็ก ๆ หลายฟอง (Polycystic ovarysymdrome) โรคของต่อมธัยรอยด์ โรคตับ โรคไต โรคที่ทำให้ฮอร์โมนโปรแลคติน (ฮอร์โมนเกี่ยวกับการสร้างนํ้านม) สูงผิดปกติ

ท่อนำไข่ตัน และมีพังผืด
การมีท่อนำไข่ตันจะทำให้เชื้ออสุจิ ไม่สามารถวิ่งไปผสมกับไข่ได้ การมีพังผืดทำให้ไข่ไม่หลุดออกจากรังไข่ หรือถ้าหลุดออกมาได้ แต่ไม่สามารถเข้าไปในท่อนำไข่ได้มีสาเหตุได้หลายอย่าง เช่น การอักเสบมาก่อน การมีโรคเยื่อบุโพรงมดลูกขึ้นผิดที่ ผลจากการผ่าตัดในอุ้งเชิงกรานในครั้งก่อน ๆ หรือจากอาการมีท้องนอกมดลูก เป็นต้น

เยื่อบุโพรงมดลูกขึ้นผิดที่ Endometriosis คืออะไร
หมายถึงเยื่อบุโพรงมดลูกไปขึ้นนอกมดลูก เช่น ในอุ้งเชิงกราน ที่รังไข่ ที่ท่อนำไข่ ทำให้มีพังผืดเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ท่อตันและทำให้เกิดเป็นถุงเลือด (chocolate cyst) ของรังไข่ โรคนี้อาจทำให้มีอาการปวดในอุ้งเชิงกราน ปวดประจำเดือนหรือเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ (ประมาณกันว่า 70% ของผู้มียากมีเยื่อบุโพรงมดลูกขึ้นผิดที่)

สาเหตุจากมดลูกและปากมดลูก
ปากมดลูกคือส่วนล่างของมดลูกที่ติดต่อกับช่องคลอดปากมดลูกมีมูกใสเมื่อใกล้เวลาที่จะมีไข่ตก ทำให้เชื้ออสุจิผ่านเข้าไปในมดลูก และไปที่ท่อรังไข่ได้ดี ก่อนและหลังช่วงดังกล่าวมูกจะเหนียวข้น ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไป ถ้ามูกช่วงตอนไข่ตกปกติ เช่น เหนียวข้นเกินไปทำให้เชื้ออสุจิดเข้าไป ผสมกับไข่ไม่ได้ มักเกิดจากการอักเสบ หรือการตอบสนองต่อฮอร์โมนไม่ดี ตัวมดลูกที่ทำให้มีบุตรยากเกิดจากการที่มีการเจริญที่ผิดปกติ หรือมีพังผืดในโพรงมดลูกจากการอักเสบมาก่อนหรือการขูดมดลูกอย่างรุนแรงจากการแท้งในครั้งก่อน เป็นต้น

 

ข้อมูลจาก รพ. พญาไท ศรีราชา

 


รายชื่อศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก IVF CLINIC

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

เบอร์ติดต่อ

link

GFC IVF

 

097-484-5335
First Fertility PGD Center
Unit A8-I8, 8th Floor, Goldenland Building,
No. 153/3 Soi Mahardlekluang 1,Rajdamri Road, Lumpini Sub-District
Pathumwan District,Bangkok
(+66) 2652 0150, (+66) 879 277 101 Click
iBaby IVF

12A (13) Floor, unit 4, Sivatel building,
53 Wittayu Rd, Lumpini, Patumwan Bangkok 10330, Thailand
+662 655 5972 , +6688 786 0434 (Hotline)

Click

สุขุมวิท มาเทอร์นิตี้ คลินิก
723-723/1 Soi Thonglor (Sukumvit 55)Bangkok 10110 0 2185 1366-7 Click
361/3-4 Sriayutaya Road, Thungphayatai, Rattavi, Bangkok 10400

 

02-116-5905 to 6 Click
ศูนย์การแพทย์นวบุตร
อาคารคิวเฮ้าส์ Q.House Lumpini ลุมพินี สาทร  
กรุงเทพ 10120
02-6777370-3

Click

ศูนย์การแพทย์นวบุตรสยาม
อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 19 ซอย จุฬาฯ 64 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน, 10330 กรุงเทพฯ

 

02-2525226-9
 TAKARA IVF Bangkok
Floor 5-6, A501-2, 601-2
QiSS Mall Rama IV Rd., Prakhonong Klongtoey Bangkok 10110
+66 2 339 3878; F: +66 2339 3877

Click

 Bangkok IVF Center (BIC)
659, Pradit Manudham Road, Wangthonglong, Bangkok 10310 Phone : 02 9331584 -6

Click

Family Health Clinic
สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
2123/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
02 716 7001 Click
       
       

หมายเหตุ คลินิกด้านบนใช้ระบบการบริหารงานคลินิก SmartClinic Sky for IVF

 

กุลพัฒน์การแพทย์ สหคลินิก
เชียงใหม่
117/26 หมู่ 2 ซอยเลียบคันคลอง ถนนโพธาราม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 053-409779-80

Click

World Wide IVF
66/4  Mille Malle Building  4th Floor Room no.401  Soi Sukhumvit 20 Klongtoey, Bangkok 02-663-4577-8 , 085-6614577

Click

IVF & Women Clinic (IWC) Floor 16, Times Square Building, 246, Sukhumvit 12-14, Bangkok 10110 + (66) 02-6533331 , + (66) 80-8200100 
 

Click

44 Srijulsap Building, 22nd Floor, Rama 1 Road, Rongmueang, Patumwan, Bangkok 10330 +66(0)2-214-3866

Click

ศูนย์ผู้มีบุตรยาก STAR Center
โรงพยาบาลเสรีรักษ์

44 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี  กรุงเทพ ฯ  10510

0-2907-4410

Click

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร
โรงพยาบาลนครธน

49 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

0-2450-9928

Click

โรงพยาบาลเจตนิน

เลขที่ 5 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต
ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330

02-655 5300-10

Click

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลพญาไท 3

โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 2 กรุงเทพ

Call Center 1772
0-2467-1111 
ต่อ 3264, 3265

Click

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

1873 ถ.พระราม 4  ปทุมวัน 
กรุงเทพฯ  10330

02-252-8181-9

โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์

33 Sukhumvit 3, Wattana, Bangkok 10110

02-667-1000

Click

โรงพยาบาล BNH

9/1, Convent Road, Silom Bangkok 10500

02-686-2700 
ต่อ 7717 or 7718

Click

โรงพยาบาลพระรามเก้า

99 ซอย ร.พ.พระราม 9 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320

02-202-9999
ต่อ 9050, 9053
Call Center 02-202-9999

Click

โรงพยาบาล สมิติเวช

กรุงเทพ

0-2731-7000

 

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากจินตบุตร

201-203 พรานนกพลาซ่า ชั้น 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย

02-866-1922-3

Click

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก วิภาวดี

51/3 ถ.งามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

02- 02-9412800 ,
02-9412900
ต่อ 2230 หรือ 2231

Click

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
โรงพยาบาลกรุงเทพ

2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ 10310

02-310-3014
Contact Center: 1719

Click

บลาสโตซิสท์ เซ็นเตอร์
โรงพยาบาลปิยะเวท

4th Fl. Piyavate Hospital, 998, Rama IX Road, HuayKwang, Bangkok

02-625-6213

Click

ศูนย์เอกบุตร
โรงพยาบาลลาดพร้าว

2699 ถ.ลาดพร้าว
เขต-แขวงวังทองหลาง
กทม. 10310

0-2530-2556-69,
0-2932-2929 ต่อ 420,2421

Click

โรงพยาบาลสินแพทย์

9/99 ถนนรามอินทรา ก.ม.8.5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

Call Center: 0-2793-5000

Click

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร โรงพยาบาลเวชธานี

โรงพยาบาลเวชธานี ชั้น 3 อาคาร 1 ซอยลาดพร้าว 111

0-2734-0000
ต่อ 4325, 4600, 4605
 

 Click

โรงพยาบาลหัวเฉียว 
แพทย์แผนจีน

เลขที่ 665 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

02-223-1111

 

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา

301 หมู่6 ถ.สุขุมวิท 143 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

038-259-999 , 1719

 Click

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

90 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

038-770-200-8
Hot-Line 08-1000-7500

 Click

  1  
  SmartHospital-IVF :: Hospital Management System for In Vitro Fertilization
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2020